Kích hoạt bảo hành trực tuyến

Vui lòng điền đầy đủ các thông tin vào form dưới đây. Hệ thống sẽ kích hoạt bảo hành điện tử cho sản phẩm của bạn:

Các đề mục đánh dấu (*) là bắt buộc.

Vui lòng nhập đẩy đủ thông tin trước khi tra cứu

Kích hoạt bảo hành thành công

Cảm ơn quý khách, sản phẩm đã kích hoạt thành công

Thông tin thời hạn bảo hành sản phẩm

{{ProductInfo.ProductName}}

{{ProductInfo.ProductModel}}

{{ProductInfo.SerialNo}}

{{ProductInfo.PIN}}

Mới tạo Đang kiểm tra Đang bảo hành Hoàn tất Hết hạn bảo hành Tạm khoá Lỗi bảo hành

{{ProductInfo.StartDate | date: 'dd-MM-yyyy'}}

{{ProductInfo.EndDate | date: 'dd-MM-yyyy'}}

{{ProductInfo.ExtenstionProperties.CustomerName}}

{{ProductInfo.ExtenstionProperties.CustomerPhone| hidePhoneNumber }}

Thông tin thời hạn bảo hành sản phẩm

Tên sản phẩm:
{{ProductInfo.ProductName}}
Serial:
{{ProductInfo.SerialNo}}
Model:
{{ProductInfo.ProductModel}}
Trạng thái:
Mới tạo Đang kiểm tra Đang bảo hành Hoàn tất Hết hạn bảo hành Tạm khoá Lỗi bảo hành
Ngày kích hoạt:
{{ProductInfo.StartDate | date: 'dd-MM-yyyy'}}
Ngày hết hạn:
{{ProductInfo.EndDate | date: 'dd-MM-yyyy'}}

Không tìm thấy thông tin